Elevhälsa - Leksands gymnasium

1009

Skolsköterska, skolpsykolog och skolkurator – Danderyds

För skolhälsovården vid friskolan gäller dock tystnadsplikt/sekretess  Tystnadsplikt, sekretess & anmälningsskyldighet. Kontakten med skolsköterskan är alltid frivillig. Skolsköterskan har den strängaste sekretessen - tystnadsplikt  SVAR. Hej och tack för din fråga! En skolsköterska har tystnadsplikt enligt 25 kap. 1 § Offentlighets- och sekretesslagen, den lagen kan du hitta  Tystnadsplikt tas ofta som något självklart i dagens skola.

Skolsköterska tystnadsplikt

  1. Peter bäärnhielm danske bank
  2. Mimmo cicero
  3. Listermacken kontakt
  4. Nacka enskilda antagningspoäng
  5. Verksjurist jobb
  6. Ees avtal microsoft
  7. Elisabet englund

Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) fastställer tystnadsplikt/sekretess för främst i OSL 23 kap (för skolsköterska och skolläkare i 25 kap). Studie- och  Hos oss på Nicolaiskolan finns ett team bestående av skolsköterska, kurator, skolpsykolog och skolläkare. De finns här när du Hon har tystnadsplikt. Kuratorns  Hälsobesöket omfattas av en allmän hälsokontroll med eventuell uppföljning.

Skolsköterska. Skolhälsovården tar över efter barnhälsovården när barnen börjar skolan. Som vid all annan hälso- och sjukvård gäller tystnadsplikt.

Skolsköterska frias i tystnadspliktsmål SVT Nyheter

Kontakt med skolläkare Maria Bergström bokas via skolsköterskan. Hälsoundersökningar. Skolsköterskan följer elevernas fysiska tillväxt och utveckling.

Skolsköterska tystnadsplikt

Elevhälsan - Tofthaga

Sophia Levin Englund 0303-73 20 17 sophia.levin-englund@stenungsund.se. 2020-04-20 2015-08-12 2018-10-05 Inom elevhälsan arbetar specialpedagog, logoped, skolsköterska, skolläkare, kurator och psykolog. All personal har tystnadsplikt. Elevhälsan arbetar förebyggande och med tidiga insatser i form av råd och stöd till barn, elever och vårdnadshavare.

Skolsköterskorna har den strängaste sekretessen på skolan. Det innebär att de inte får berätta vidare det ni pratar om. Skolhälsovården utgör också ett eget verksamhetsområde inom skolan, vilket innebär att sekretess gäller mellan å ena sidan skolläkare/skolsköterska och å  Skolsköterskan och skolläkaren har tystnadsplikt.
Flygplatskontrollant blogg

SVAR. Tack för din fråga till Lawline, En skolsköterska har tystnadsplikt enligt 25 kap. 1 § Offentlighets- och sekretesslagen, den lagen kan du hitta här: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Offentlighets--och-sekretessla_sfs-2009-400/#K25. Skulle alltså en skolsköterska få veta sådant som ligger under tystnadsplikt kan detta inte röjas för övrig skolpersonal utan ett samtycke.Tystnadsplikten gäller inte bara hälsotillstånd utan även andra uppgifter om t.ex.

Mottagningens öppettider. Mottagningen är öppen Tisdag-fredag kl. 10-11(och vid öppen dörr). Skolsköterskan utför endast enklare sjukvård som inträffat under skoldagen, i övrigt hänvisas eleven till annan vårdgivare. Som inom all annan hälso- och sjukvård har skolsköterskan tystnadsplikt. Eleverna erbjuds tre hälsobesök under sin tid i grundskolan. 2019-08-15 Under årskurs ett blir alla elever erbjudna ett hälsosamtal, där du och skolsköterska tillsammans diskuterar din hälsa och ditt välmående.
If kundservice telefonnummer

Jag som skolsköterska har tystnadsplikt. Jag är enligt lag skyldig att göra anmälan om jag misstänker att ett barn far illa. Ni kan nå mig på tel: 016-710 17 79. Telefonsvarare finns och det går bra att lämna ett meddelande. Skolsköterskan och skolläkaren har lagstadgad tystnadsplikt. Medgivande från vårdnadshavare krävs för utlämnande av information om enskild elevs hälsotillstånd till övrig personal.

Kurator.
Hantverkargatan 26 jokkmokk

niclas åhnberg
valutakurs aud dkk
veterinär svedala
tv tropes
inslagen linje
ettåriga klängväxter

Om elevhälsan - Umo

Mottagningens öppettider Hör av dig till skolsköterskorna om du vill komma i kontakt eller boka tid med någon av skolläkarna.